Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 2067/3

Títol

qualificació d'apte o apta? 

Resposta

qualificació d'apte 

Tot i que el diccionari normatiu no recull la forma apte com a nom, també es fa servir per fer referència a 'qualificació'. Quan es parla de qualificacions acadèmiques (excel·lent, notable, aprovat, apte i suspens), s'utilitzen com a noms i, en conseqüència, no han de concordar en gènere amb el subjecte que obté la qualificació. Per exemple: 

Una noia ha rebut la qualificació d'apte (i no Una noia ha rebut la qualificació d'apta).

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions