Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 5967/2

Títol

És correcte repunt en català? 

És correcte repuntar en català? 

Com es diu repunte en català? 

Resposta

El substantiu repunt ('pujada puntual de les cotitzacions de la borsa o del valor de qualsevol variable econòmica') i el verb corresponent repuntar ('pujar puntualment les cotitzacions de la borsa o el valor de qualsevol variable econòmica') són termes normalitzats.

Es tracta de formes properes a la llengua general que s'han difós especialment en àmbits de divulgació, com ara els mitjans de comunicació. Tot i que probablement se n'ha estès l'ús per influència de les formes equivalents castellanes (repunte i repuntar), poden considerar-se extensions de significat de repuntar a partir de l'accepció de 'començar a moure's la mar en pujar la marea', recollida en la majoria d'obres lexicogràfiques catalanes.


 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic especialitzat .Economia. Empresa
Abreviacions