Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6914/1

Títol

És correcte apretat, apretada en català? 

Resposta

atapeït, atapeïda; ple, plena 
fort, forta 
ajustat, ajustada; igualat, igualada 
just, justa 

La paraula apretat, apretada és incorrecta en català. Segons el context cal fer servir formes correctes i més concises.

Així, per expressar la densitat d'activitat, de compromisos o, fins i tot, de persones en un lloc públic, es poden utilitzar les formes atapeït, atapeïda i ple, plena. Per exemple:

El programa del festival d'enguany és molt atapeït, hi ha massa activitats.
No et donarà hora fins d'aquí a uns quants mesos perquè té l'agenda molt plena.
Tenia un dia molt ple i em va dir que quedéssim una altra tarda.
Aquest matí anàvem tan atapeïts al metro.

L'autobús anava ple de gom a gom.

Si, en canvi, el que es vol expressar és la dificultat d'obrir o destapar alguna cosa, l'expressió adequada és anar fort. Per exemple:

Pots obrir el tap de la goma d'enganxar? Va molt fort.

Per expressar que uns resultats tenen una lleu diferència, es poden fer servir els adjectius ajustat, ajustada i igualat, igualada. Per exemple:

Els aspirants han obtingut puntuacions molt igualades.
Va ser una victòria molt ajustada.

Quan es vol expressar que no es té temps o se'n té molt poc amb un adjectiu, es pot utilitzar la forma just, justa (de temps). Es pot fer servir el mateix adjectiu per fer referència a l'escassetat de recursos econòmics. Per exemple:

Quedem demà, avui vaig molt justa de temps.
Anem molt justos, no sé si arribarem a final de mes.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions