Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6728/2

Títol

alçària, alçada o altura? 

Resposta

En català, per expressar la dimensió de qualsevol cos en direcció vertical, sigui quin sigui, es fa servir la denominació alçària, i no alçada. Per exemple:

L'alçària d'aquest pic és de 5.000 metres
Calculeu l'alçària d'aquest triangle rectangle

En canvi, per indicar quant mesura especialment una persona o un animal, és més adequat fer servir la denominació alçada, tot i que la forma alçària no es pot considerar incorrecta. Per exemple:

L'alçada d'aquest cavall és de dos metres
Quant fa d'alçada, la Maria?

D'altra banda, la forma altura serveix per designar la distància vertical d'un punt a la superfície de la Terra o a qualsevol altre terme de comparació. Per exemple:

Vola a una gran altura (respecte de la Terra)
Es va enlairar fins a una altura de mil metres (respecte de la Terra)

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions