Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7730/3

Títol

Combinacions de pronoms de complement directe + 'en' (origen) 

'Treu el paper del calaix': 'Treu-lo' o 'Treu-l'en'? 

Nova gramàtica 

Resposta

El pronom en pot substituir un complement introduït per la preposició de amb valor d'origen. Per exemple: 

Si us plau, treu-ne el paper (Si us plau, treu el paper del calaix).
Treu-ne la jaqueta (Treu la jaqueta de la cadira).

Aquest pronom en es pot combinar amb un pronom de complement directe de primera i de segona persona (em, ens, et, us). Per exemple: 

No ens en poden excloure (No ens poden excloure de les llistes).
No te'n poden allunyar (No et poden allunyar de la nena).

Ara bé, quan es combina amb un pronom de complement directe de tercera persona (el, la, els, les), se sol elidir el pronom en, tot i que també és possible posar-l'hi. Per exemple:

Treu-lo (Treu el paper del calaix).
Treu-la (Treu la jaqueta de la cadira).

O bé:

Treu-l'en (combinació menys usual).
Treu-la'n (combinació menys usual).

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions