Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6359/2

Títol

És correcte 'medir' en català? 

Resposta

El verb medir, tot i que és una forma prou estesa en català, no està recollit en el diccionari normatiu. Si el que es vol és expressar les mides que té un objecte concret, es pot optar per fer servir el verb mesurar o bé el verb fer. Per exemple:

La paret mesura dos metres i mig d'alt (i no La paret medeix dos metres i mig d'alt).
Quant fa la nevera d'alt? (i no Quant medeix la nevera d'alt?).

En canvi, si el que es vol indicar és que es prenen les mides d'una cosa, es poden fer servir els verbs mesurar i amidar. Per exemple:

Mesurarem la taula a pams (i no Medirem la taula a pams).
Ens falta amidar la llargària de la sala (i no Ens falta medir la llargària de la sala).

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions