Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7378/3

Títol

Oracions de relatiu adjectives amb antecedent humà 

'l'home qui ha vingut' o 'l'home que ha vingut'? 

'qui' o 'que'? 

Resposta

En les oracions de relatiu adjectives en què l'antecedent del relatiu és humà es poden fer servir els pronoms que, qui o el qual (la qual, els quals, les quals) segons el cas.

1. En funció de subjecte, es fa servir el pronom relatiu que. Per exemple:

El professor que imparteix aquesta assignatura és anglès.

2. En funció de complement directe, es fa servir generalment el pronom relatiu que, tot i que també es pot fer servir a qui o relatiu el qual. Per exemple:

Van convidar a dinar els seus cosins, que no veien des de Nadal.
Van convidar a dinar els seus cosins, a qui no veien des de Nadal.
Van convidar a dinar els seus cosins, els quals no veien des de Nadal.

3. Quan el relatiu fa la funció de complement preposicional, se sol fer servir qui, però també és possible el pronom el qual. Per exemple:

La noia de qui es va enamorar és la meva cosina.
La noia de la qual es va enamorar és la meva cosina.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions