Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6741/1

Títol

caixa o capsa? 

Resposta

caixa f.
capsa f.

D'una banda, la denominació capsa designa el receptacle de cartó, de llauna, de fusta, de vori, etc., de forma variable, més aviat petit, amb una tapa solta o agafada, destinat a transportar o guardar diferents objectes. Per exemple:

capsa de llumins
capsa de bombons
capsa de píndoles

u
na capsa de sabates
una
capsa de colors
una capsa de compassos
una capsa de lents

D'altra banda, la forma caixa designa el receptacle d'una certa grandària, de forma rectangular, generalment de fusta amb fons i tapa clavats i destinada a aconduir i transportar tota mena d'objectes. Per exemple:

embalar els mobles en caixes
una caixa de llibres
una caixa de taronges
una caixa d'eines
una caixa d'arxivar

Tot i que a vegades és difícil establir clarament una distinció, la capsa sol estar feta de materials diversos, té forma variable i és més aviat petita; mentre que la caixa generalment és de fusta, té forma rectangular i té una certa grandària. Així, segons les característiques del receptacle a què es faci referència, cal fer servir capsa o caixa.  

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions