Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 780/4Darrera versió: 01.12.2016

Títol

Designacions incompletes i correferents d'entitats (majúscules i minúscules) 

Resposta

Sovint no es designen institucions o entitats mitjançant la denominació completa sinó per un dels noms que la componen, perquè se sobreentén pel context o per no repetir la denominació completa, que ja s'ha esmentat anteriorment. Aquesta part de la denominació cal escriure-la amb majúscula inicial (tal com va quan és part del nom complet). Per exemple:

el Servei de Publicacions ha de publicar... (en un context en què es parla del Servei de Publicacions del Parlament de Catalunya)
l'Estat (per Estat espanyol)
la Generalitat (per Generalitat de Catalunya)
les Corts (per Corts Generals)
el Govern (per Govern de la Generalitat o per Govern de l'Estat)
l'Administració (per l'Administració pública)
aquesta Direcció General (per Direcció General de Política Lingüística)

Quan per designar una entitat o un organisme no es fan servir el nom o els noms que formen part de la seva designació oficial i s'hi fa referència per mitjà d'una denominació correferent o sinònima, s'escriuen amb minúscula tots els substantius i adjectius. Per exemple: 

la cambra catalana
el consistori badaloní
la corporació municipal de Girona
aquesta entitat
aquesta empresa
aquest ens
aquesta institució

 

Classificació

Categoria
Convencions .Majúscules i minúscules
Abreviacions