Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 303/3Darrera versió: 01.12.2017

Títol

Abreviatures i sigles: D 

Resposta

sense data: s/d
decret: D
decret legislatiu: DLEG
decret llei: DL
reial decret: RD
reial decret legislatiu: RDLEG
reial decret llei: RDL
delegació: del.
per delegació: p. d.
denominació d'origen: d. d'o., DO
departament: dept.
derogatori -òria: derog.
descàrrega: descàrr.
descompte: dte.
desembre: des.
despatx: desp.
despesa: desp.
sense despeses: s/desp
desviació: desv.
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: DOGC
dies data: d/d
dies factura: d/fra
dies vista: d/v
dijous: dj.
dilluns: dl.
dimarts: dt.
dimecres: dc.
dipòsit legal: dip. leg., DL
direcció: dir.
direcció general: DG
directiu -iva: dir.
director -a: dir.
director -a general: dir. gral., DL
disminuït -ïda: dism.
dispensari: disp.
disposició: disp.
dissabte: ds.
distància: dist.
districte: distr.
diumenge: dg.
divendres: dv.
divisió: div.
doctor: Dr.
doctora: Dra.
document: doc.
document nacional d'identitat: DNI
drecera: drec.
dreta: dta.
duplicat -ada: dupl.


 

Classificació

Categoria
Convencions .Abreviacions
Abreviacions