Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 458/5Darrera versió: 01.08.2014

Títol

president o presidenta de la Generalitat de Catalunya (tractament protocol·lari) 

Resposta

Molt Honorable Senyor, Molt Honorable Senyora 
M. Hble. Sr., M. Hble. Sra.  
M. H. Sr., M. H. Sra.  

El tractament protocol·lari que correspon al càrrec de president o presidenta de la Generalitat de Catalunya és Molt Honorable Senyor, Molt Honorable Senyora. Les abreviatures són les següents:

M. Hble. Sr., M. Hble. Sra.
M. H. Sr., M. H. Sra.

 

Classificació

Categoria
Convencions .Tractaments protocol·laris
Abreviacions