Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 470/3Darrera versió: 24.07.2014

Títol

president o presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (tractament protocol·lari) 

Resposta

Excel·lentíssim Senyor, Excel·lentíssima Senyora 
Excm. Sr., Excma. Sra.  

El tractament protocol·lari que correspon al càrrec de president o presidenta del Tribunal Superior de Justícia és Excel·lentíssim Senyor, Excel·lentíssima Senyora. Les abreviatures són les següents: 

Excm. Sr., Excma. Sra.

 

Classificació

Categoria
Convencions .Tractaments protocol·laris
Abreviacions