Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7837/1Darrera versió: 14.09.2018

Títol

'Brunyola' o 'Brunyola i Sant Martí Sapresa'? 

Resposta

La denominació oficial d'aquest municipi és Brunyola i Sant Martí Sapresa. Des de l'any 2018 el topònim Brunyola i Sant Martí Sapresa substitueix el nom Brunyola, forma que consta encara en la segona edició del Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya, publicada el 2009.  

Classificació

Categoria
Toponímia
Abreviacions