Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6778/1

Títol

Com es diu agujetas en català? 

És correcte agulletes en català? 

És correcte tiretes en català? 

Resposta

El mot agujetas, en el sentit de 'dolor muscular', es pot traduir en català amb les formes següents: cruiximent, adoloriment, fiblades, punxades, mal d'ossos, estar baldat, estar cruixit, estar esllomat, estar esbraonat.

Les denominacions agulletes i tiretes són barbarismes i, per tant, no són correctes per definir aquest concepte.

Així doncs, en comptes de dir:

Després de fer dansa tenia agulletes per tot el cos
El metge li va dir que el mal d'ossos que notava eren tiretes

podem dir, per exemple:

Després de fer dansa sentia punxades per tot el cos
Després de fer dansa estava ben cruixida
El metge li va dir que el mal d'ossos que notava era cruiximent
.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic especialitzat .Ciències de la salut
Abreviacions