Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7374/4

Títol

'veure' o 'veure-hi'? 

Pronoms sense valor sintàctic 

Verbs amb pronom feble inherent 

Resposta

Hi ha una sèrie de verbs que estan fixats amb un o més pronoms febles i adopten un significat especial. Per exemple, veure-hi significa 'tenir el sentit de la vista', haver-se-les vol dir 'discutir' i no ser-hi tot significa 'ser boig'. Així doncs, no és el mateix dir:

No veu bé l'escenari des d'aquí
A les culpables, va haver-les de conèixer
Al bar hi eren tots els seus amics

que dir:

No hi veu gens (equivalent a 'tenir el sentit de la vista')
Va haver-se-les amb l'agressor (equivalent a 'barallar-se')
Al bar va conèixer un noi que no hi era tot (equivalent a 'ser boig').

Així, en els últims exemples el verb i el pronom feble estan lexicalitzats i, per tant, aquest pronom no fa cap funció sintàctica dins de l'oració, a diferència dels primers exemples.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions