Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 48/12Darrera versió: 06.11.2020

Títol

Preposició en expressions de lloc: a o en

Nova gramàtica 

Resposta

Les preposicions a i en poden introduir un complement de lloc. En general són possibles les dues preposicions, tot i que la preferència per l'una o l'altra sol dependre de l'element que introdueix i del tipus de verb.

1. Davant de la majoria de determinants, d'un quantificador o d'un interrogatiu, si el verb que acompanya la preposició és de direcció o moviment, s'usa la preposició a, tret del cas en què introdueixi un sintagma nominal amb article indefinit, en què també és possible en. Per exemple:

Tenim intenció de viatjar a tres països diferents.
Anirem a un hotel preciós
(o Anirem en un hotel preciós).

En canvi, quan el verb indica una situació en què no hi ha moviment, en general es poden fer servir les dues preposicions, tot i que una sol ser més freqüent que l'altra. Segons els parlars també hi ha més tendència a fer servir una preposició o l'altra: mentre que l'ús de la preposició en és més freqüent en els parlars valencians sobretot, la preposició a sol ser més habitual en els altres parlars. A més, quan el complement s'introdueix amb un, algun o un demostratiu s'usa la preposició en. Per exemple:

Viuen a l'edifici verd (o Viuen en l'edifici verd).
Ha fet amics en moltes ciutats
(o Ha fet amics a moltes ciutats).
Ens trobareu en aquell poble de l'Empordà.
S'estan en un hotel preciós.

2. Davant de noms sense determinant en general s'usa la preposició en, però també és possible a. Per exemple:

S'estan en cases d'acollida (o S'estan a cases d'acollida).

3. Davant d'un topònim o nom propi de lloc es fa servir la preposició a. Cal tenir en compte, però, que si el topònim s'usa amb complement, aleshores pot dur tant a com en. Per exemple:

Aquest estiu anirem als Estats Units.
La història transcorre a la Barcelona medieval
(o ...en la Barcelona medieval).


Finalment, cal tenir en compte que si el lloc al qual es fa referència és un lloc figurat, se sol fer servir la preposició en, tot i que també s'admet a. Per exemple:

Treballa en l'ensenyament (o Treballa a l'ensenyament).
En el club del meu fill tenen un reglament molt estricte
(o Al club del meu fill...).

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions