Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7533/1

Títol

Com es diu volcar datos en català? 

És correcte bolcar dades en català? 

És correcte bolcatge de dades? 

Resposta

abocar dades  
abocament de dades  

Les formes catalanes adequades per designar l'operació de buidar el contingut d'un suport per passar-lo a un altre suport són abocar dades, com a verb, i abocament de dades, com a substantiu.

Les expressions bolcar dades, bolcatge de dades o bolcat de dades no són adequades en català.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic especialitzat .Tecnologies de la informació i la comunicació
Abreviacions