Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 110/8Darrera versió: 29.11.2017

Títol

Abreviatures: plural 

Resposta

Les abreviatures poden formar el plural de dues maneres diferents segons el tipus d'abreviatura de què es tracti.

En l'abreviatura en què la part final del mot és present, cal afegir -s o bé canviar -a per -es segons que es tracti d'un nom masculí o femení, seguint la normativa general de la formació dels plurals. Per exemple:

admdor. (administrador) / admdors. (administradors)
Sr. (senyor) / Srs. (senyors)
ctra. (carretera) / ctres. (carreteres)
pda. (pujada) / pdes. (pujades)

S'han de respectar les variacions de les preposicions i els articles de les abreviatures compostes. Per exemple:

n. del t. (nota del traductor) / n. dels t. (nota dels traductors)
n. de l'e. (nota de l'editora) / n. de les e. (nota de les editores)

Les abreviatures que no tenen com a formant la part final del mot es mantenen invariables; no és adequat marcar el plural afegint una -s. Per exemple:

tel. és l'abreviatura de telèfon i de telèfons (no és adequat utilitzar tels. per abreujar telèfons); i pàg. és l'abreviatura de pàgina i de pàgines (no és adequat utilitzar pàgs. per abreujar pàgines).

Cal afegir que mai no s'ha d'indicar el plural d'una forma abreujada mitjançant la duplicació de la inicial. Per exemple: no s'ha d'escriure pp. per abreujar pàgines ni ss. per abreujar següents.

 

Classificació

Categoria
Convencions .Abreviacions
Abreviacions