Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 44/5Darrera versió: 25.07.2017

Títol

Concordança de l'adjectiu 'adjunt' 

'Enviem adjunta una còpia' o 'Enviem adjunt una còpia'? 

Resposta

Per expressar el sentit d'acompanyar una carta o un correu electrònic amb algun document es fa servir el verb adjuntar. Per exemple:

Adjuntem a la sol·licitud la còpia del document requerit.
Adjunto els certificats reglamentaris a la sol·licitud.

Amb aquest mateix significat es pot fer servir l'adjectiu adjunt amb verbs com enviar o trametre, i amb expressions com fer arribar. En aquests casos, l'adjectiu adjunt ha de concordar en gènere i nombre amb el nom que determina. Per exemple:

Adjunta a la sol·licitud us enviem la còpia del document requerit.
Us trameto adjunts a la sol·licitud els certificats reglamentaris.

Per tant, no és adequada una frase com Adjunt us trameto fotocòpies de la documentació reglamentària, perquè l'adjectiu adjunt no concorda amb el substantiu fotocòpies. Caldria dir: Us trameto adjuntes les fotocòpies de la documentació reglamentària o Us adjunto les fotocòpies de la documentació reglamentària.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi

Fitxes relacionades

Abreviacions