Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6759/2

Títol

'Només veure'l a l'aeroport' o 'Així que va veure'l a l'aeroport'? 

'Només (de)' + infinitiu amb valor temporal 

Nova gramàtica 

Resposta

La construcció només (o només de) seguida d'infinitiu és adequada en català amb valor temporal de simultaneïtat o seqüenciació, quan significa 'immediatament després'. Per exemple:

Només (de) veure'l a l'aeroport li van saltar les llàgrimes d'emoció.

Amb el mateix sentit també es pot fer servir la locució tot just seguida d'un infinitiu, i fins i tot els adverbis sols (o sols de) i solament (o solament de). Per exemple:

Tot just sortir del metro, va començar a ploure.

Altres expressions que també s'acostumen a fer servir en català amb aquest sentit són així que i tan bon punt. Per exemple:

Així que va arribar a casa, va sonar el telèfon.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions