Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 4149/4

Títol

'els anys seixanta' ,'en els anys seixanta' o 'als anys seixanta'? 

Preposició davant de dècades (expressió temporal) 

Resposta

Per fer referència a un període temporal de deu anys, aproximadament, es poden fer servir els mots dècada o anys.

Aquesta expressió temporal pot anar precedida d'una preposició (a o en), o bé sense preposició. Per exemple:

En els anys vint / Als anys vint / Els anys vint del segle passat es va viure una gran eufòria.
La dècada / A la dècada / En la dècada dels seixanta va viatjar per tot l'Àfrica.
Van construir aquella casa la dècada /
a la dècada / en la dècada del 1950.

De vegades, el període temporal pot aparèixer sense el mot anys o dècada. En aquests casos, generalment s'introdueix amb la preposició a o en. Per exemple:

Es va enriquir sobretot en els noranta / als noranta, abans del canvi de segle.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions