Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6466/2Darrera versió: 05.08.2014

Títol

cup o cub? 

Resposta

Totes dues formes són correctes, es pronuncien igual, però tenen significats diferents. 

Un cup és el recipient sobre el qual hom trepitja el raïm. Per exemple: Són al cup trepitjant raïm

En canvi, un cub és un hexaedre en què les sis cares són quadrats. Per exemple: Va jugar amb el cub de Rubik. El mot cub també fa referència a la tercera potència d'un nombre. Per exemple: El cub de tres és vint-i-set, Cinc elevat al cub és cent vint-i-cinc.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general

Fitxes relacionades

Abreviacions