Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 3992/2Darrera versió: 21.04.2009

Títol

És correcte al portador en català? 

És correcte a qui el porti en català? 

Resposta

al portador loc.
a qui el porti loc.
En un xec bancari que no sigui nominatiu, a sobre de la ratlla que apareix impresa a continuació de l'expressió Pagueu per aquest xec a tant s'hi pot escriure al portador com a qui el porti:

Pagueu per aquest xec a
qui el porti.

Pagueu per aquest xec a
l portador.Totes dues expressions són vàlides per emplenar l'espai indicat en el cas d'un xec que no és nominatiu.
 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic especialitzat .Economia. Empresa
Abreviacions