Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 3822/5Darrera versió: 09.02.2018

Títol

'tots dos', 'els dos' o 'ambdós'? 

Numerals usats com a pronoms 

Resposta

L'indefinit tot pot precedir la construcció formada per un numeral i un nom quan aquest nom no està especificat i ja s'ha esmentat anteriorment. Per exemple:

[Es parla d'un escriptor que ha escrit dues novel·les] A la xerrada d'aquesta tarda porta tots dos llibres.
[A l'esplai la meva filla hi té quatre amigues] Demà vindran totes quatre nenes a berenar a casa.

Aquesta construcció també també és possible quan s'elideix el nom. Per exemple:

Porta'ls tots dos.
Demà vindran totes quatre.

Així doncs, si el nom no s'ha esmentat abans o bé si té alguna restricció, no es pot fer servir aquesta construcció amb tot sinó que cal usar l'article definit davant del numeral. Això també s'aplica quan s'elideix el nom. Per exemple:

Porta els dos llibres que queden (i no Porta tots dos llibres que queden).
Porta els dos que queden (i no Porta tots dos que queden).
Demà vindran les quatre nenes amigues seves (i no Demà vindran totes quatre nenes amigues seves).
Demà vindran les quatre amigues seves (i no Demà vindran totes quatre amigues seves).

Cal tenir en compte, però, que la construcció amb l'indefinit tot no és pròpia de tots els parlars. Així, en els parlars en què no s'usa, es fa servir l'article definit en lloc de l'indefinit tot. Per exemple:

Porta els dos llibres.
Porta'ls els dos.
Demà vindran les quatre nenes.
Demà vindran les quatre.

Finalment, en el cas de fer referència només a dos elements que ja s'han esmentat anteriorment, també és possible usar la forma ambdós ambdues, però cal tenir en compte que es restringeix a contextos formals.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions