Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6850/4

Títol

'cuidar de' o 'cuidar-se de'? 

cuidar (règim verbal) 

Resposta

cuidar-se de  

El verb cuidar, en el sentit de 'tenir cura d'algú o d'alguna cosa', és transitiu i, per tant, exigeix complement directe. També s'utilitza la forma cuidar-se per fer referència a 'tenir cura d'un mateix'. Per exemple:

Ha de cuidar la mare perquè està malalta.
Cuida't, que fas ulleres.
Si no es cuida acabarà malament.

Ara bé, en el sentit d''ocupar-se o preocupar-se d'algú o d'alguna cosa', la construcció correcta és cuidar-se de, i no cuidar de. Per exemple:

Ell es cuidarà d'enllestir els últims detalls de la festa sorpresa (i no Ell cuidarà d'enllestir).
Quan surti de la feina ha de cuidar-se del nebot durant unes hores (i no ha de cuidar del nebot).


 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions