Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7329/1

Títol

És correcte a base de en català? 

a base de o a còpia de? 

Resposta

L'expressió a base de és correcta per designar 'prenent com a fonament'. Per exemple: 

Ompliu la mànega de pastisseria a base de sucre, mantega i ous. Aquest paviment està fet a base de formigó. 

Cal tenir en compte que es fa un ús abusiu d'aquesta expressió en el sentit d'insistir o repetir-se una acció. En aquest cas, és preferible fer servir expressions com ara a còpia de, a força deper mitjà de o bé mitjançant. Així doncs, en comptes de dir: 

Sempre ha tret bones notes en història a base de memoritzar
Ja ho diuen: a base de males experiències vas madurant 

és preferible dir: 

Sempre ha tret bones notes en història a còpia de memoritzar
Ja ho diuen: per mitjà de males experiències vas madurant
.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions