Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7809/1

Títol

'al peu de' o 'a peu de'? 

És correcte 'a peu de carrer' en català? 

Resposta

La locució al peu de significa 'tocant la part baixa d'alguna cosa' i 'molt a la vora d'alguna cosa'. Per exemple:

Era al peu del penya-segat per fer-se una foto.
Quan van arribar al peu de la carretera, van parar de caminar.

De vegades, també es fa servir l'expressió a peu de (o al peu de) amb el sentit de 'en el lloc mateix'. Per exemple: 

El van entrevistar a peu de carrer (o al peu del carrer). 
Vam veure el teu pare a peu d'obra (o al peu de l'obra).
El cos va aparèixer a peu de fàbrica (o al peu de la fàbrica).

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions