Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 1849/3

Títol

'a' + expressió temporal + 'de': 'a dos mesos de la final' 

Resposta

Amb la correlació a… de es designa el lloc o el moment en què se situa l'esdeveniment o l'estat a què es refereix el verb. Per exemple:

El metro passa a 100 metres de casa.
A tres setmanes de les eleccions no tenen candidat.

El sintagma que segueix la preposició assenyala la distància en l'espai o en el temps respecte al punt de referència designat pel complement de la preposició de. Cal recordar, però, que amb valor temporal no es fa servir per indicar posterioritat. Per exemple:

A dos mesos de la final es va lesionar greument.
A poques hores de l'onada de calor encara no s'han resolt els problemes amb l'aire condicionat.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions