Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6864/3Darrera versió: 31.08.2016

Títol

'arrel de', 'a rel de' o 'arran de'? 

Resposta

arran de 

L'expressió arran de significa 'gairebé tocant, fregant un objecte, al mateix nivell'. Per exemple:

Aquells ocells volen arran de terra.

En sentit figurat, té un valor causal i vol dir 'com a conseqüència de'. No s'accepten les expressions arrel de o a rel de. Per exemple:

Vaig canviar de feina arran del canvi de director (i no arrel del canvi de director).
La guerra va començar arran del cop d'estat (i no a rel del cop d'estat).

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions