Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

adelantado -da

adj
1 avançat -ada, avençat -ada, aprofitat -ada. Un alumno adelantado, un alumne avançat.
2 que s'avança, que va avançat. Un reloj adelantado, un rellotge que s'avança.
3 avançat -ada, bestret -a, anticipat -ada. Un cobro adelantado, un cobrament avançat.
4 avançat -ada, evolucionat -ada. Estamos en una región económicamente adelantada, estem en una regió econòmicament avançada.
5 [deporte] llarg -a. Un pase adelantado, una passada llarga.
6 llevar (o tener) adelantado eso (o todo eso) tot això que tinc (o tens, o tenim) per endavant.
7 por adelantado per endavant, a la bestreta.

m
8 hist governador [d'una regió fronterera].
9 adelantado de corte (o de rey) hist jutge de cúria (o de cort).
10 adelantado de Indias hist cònsol, governador [d'Índies].
11 adelantado de mar almirall [amb jurisdicció sobre un territori d'ultramar].
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions