Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 3776/3Darrera versió: 03.10.2019

Títol

'sots-', 'sub-', 'vice-' ('càrrecs') 

'sotsdirector' o 'subdirector'? 

Resposta

Per fer referència a un càrrec immediatament inferior al designat pel nom al qual s'adjunta, es pot utilitzar tant el prefix sots- com el prefix sub-. Per exemple:

sotsdirector o subdirector
sotsinspectora o subinspectora
sotsdelegada o subdelegada
sotssecretari
o subsecretari

Pel que fa al prefix vice-, si bé també indica inferioritat respecte del nom d'un càrrec o dignitat, en certs casos també pot indicar substitució. Per exemple, un vicepresident no tan sols té un grau inferior al del president, sinó que a més pot assumir-ne les funcions.

 

Classificació

Categoria
Morfologia
Abreviacions