Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 376/5Darrera versió: 20.06.2018

Títol

Criteris d'ús de les formes protocol·làries 

Criteris d'ús dels tractaments protocol·laris 

Resposta

Les formes protocol·làries de tractament no són necessàries en documents de tramitació reglada, documents informatius, convenis, etc., i només s'han d'utilitzar en casos excepcionals, no com a norma general.

A l'hora de fer servir un tractament protocol·lari, cal posar primer la fórmula de tractament, seguida del nom de la persona i, finalment, el càrrec. Per exemple:

Honorable Senyor Josep Bargalló, conseller d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Excel·lentíssima Senyora Ada Colau, alcaldessa de l'Ajuntament de Barcelona

De vegades, a una persona que ocupa un càrrec determinat li correspon el tractament d'un càrrec que va exercir anteriorment. 

En cas de dubte entre un tractament o un altre, el més prudent és utilitzar el tractament de senyor o senyora.
 

Classificació

Categoria
Convencions .Tractaments protocol·laris
Abreviacions