Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7591/1

Títol

'Cabassers' o 'Cabacés'? 

Resposta

La denominació oficial d'aquest municipi del Priorat és Cabacés.  
Contràriament, la forma normativa d'aquest topònim —ben documentat des del segle XII— és Cabassers, ja que prové de l'àrab Avicabescer. D'acord amb el seu origen lingüístic, en català els noms que provenen de l'àrab s'adapten amb la grafia -ss- (com el topònim Alcàsser o el nom comú assut); així mateix, es manté la -r que ja hi figura en la documentació antiga (com és habitual en la toponímia catalana: Granollers, Ivars de Noguera, Llinars del Vallès, Pallars, etc.).  

Classificació

Categoria
Toponímia

Fitxes relacionades

Abreviacions