Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 1136/4Darrera versió: 14.02.2020

Títol

Exemple de carta d'acusament de recepció 

Resposta

PAPERS MIRÓ, SA
C/ Gran, 3
43003 TARRAGONASenyor,

Acusem recepció de la comanda de cartolina 23XGN-95 que us vam fer amb data 21 d'octubre, i us escrivim per demanar-vos que ens trameteu per correu unes mostres de paper MX3 de diferents colors, amb la indicació dels preus.

[...]

Tot esperant la vostra tramesa, us saludem atentament.


Sílvia Camps Sala
Directora

Tarragona, 25 de novembre de 2013
 

Classificació

Categoria
Convencions .Disseny de documents
Abreviacions