Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 4201/4Darrera versió: 14.02.2020

Títol

Fraseologia de la carta 

Resposta

Exemples de fórmules per al paràgraf inicial:

Em plau adreçar-vos aquesta carta per...
En resposta a la vostra carta del..., us informem que...
Tal com vam acordar telefònicament, us envio...
En relació amb la vostra sol·licitud de data..., us comunico que...
Lamentem haver de comunicar-vos que...
Us agrairia que...
Atès que..., us agrairíem que...
Amb l'objecte de..., us sol·licitem...
En data... hem rebut...
Amb motiu de...

Exemples de fórmules per als paràgrafs intermedis:

Pel que fa a la vostra consulta sobre...
Tenint en compte que...
Per aquest motiu, us agrairíem que...
D'altra banda, seria molt convenient que...

Exemples de fórmules per al paràgraf final:

Confiem que aquesta informació serà del vostre interès...
Espero que podreu atendre la meva sol·licitud...
Us agraïm per endavant la vostra col·laboració...
Esperem les vostres indicacions...
Si necessiteu més informació, podeu adreçar-vos a...

 

Classificació

Categoria
Convencions .Disseny de documents
Abreviacions