Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 118/5Darrera versió: 14.02.2020

Títol

Fórmules de salutació d'una carta 

Resposta

En la redacció d'una carta, a l'hora de triar una fórmula de salutació, cal tenir en compte que ha d'estar d'acord amb el to més o menys formal del conjunt de la carta i amb la fórmula de comiat que es farà servir.

Algunes de les fórmules més habituals són les següents:

Distingit senyor o Distingida senyora. És adequada per a comunicacions solemnes i de màxima consideració.

Senyor o Senyora. És la més general i a la vegada és respectuosa i atenta.

Benvolgut amic o Benvolguda amiga. És una salutació adequada per a situacions de franquesa i cordialitat.

En tots els casos és preferible triar el gènere masculí o femení d'acord amb la persona destinatària de la carta. En el cas de cartes adreçades a més d'una persona, cal incloure sempre en la salutació totes dues possibilitats, la masculina i la femenina, separades per una coma, sense abreujar cap forma. Per exemple: Distingit senyor, distingida senyora.

També cal tenir en compte que darrere de la fórmula de salutació hi hem de posar o bé una coma, que és el més habitual, o bé dos punts. Independentment del signe que es triï, cal començar el cos de la carta amb majúscula inicial. Per exemple:

Distingit senyor, distingida senyora,
Distingit senyor, distingida senyora:

En resposta a la vostra carta del...

Les cartes estrictament personals poden adoptar altres salutacions més informals.

 

Classificació

Categoria
Convencions .Disseny de documents
Abreviacions