Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 5895/3Darrera versió: 14.02.2020

Títol

Exemples de certificat 

Resposta

Exemple 1


[Capçalera]

David Roca i Ferrer, cap del Servei de Formació del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,

Certifico:

Que el senyor Enric Pous i Bonet ha seguit amb aprofitament el Curs de gestió dels documents administratius, de 30 hores, impartit a Lleida durant els mesos de maig i juny de 2007.

I, perquè així consti, signo aquest certificat.

Barcelona, 1 de setembre de 2007


(rúbrica)Exemple 2


[Capçalera]


Marta Codina i Grau, cap de la Secció d'Onomàstica de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,

CERTIFICO: Que, d'acord amb el Decret 208/1998, de 30 de juliol, pel qual es regula l'acreditació de la correcció lingüística dels noms i cognoms (DOGC 2698), i d'acord amb la normativa ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans, el cognom català Estañol s'ha d'escriure Estanyol.

I, perquè consti, signo aquest certificat a petició de Maria Estanyol i Castells.

Barcelona, 13 de desembre de 2007


(rúbrica)


 

Classificació

Categoria
Convencions .Disseny de documents
Abreviacions