Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 613/4Darrera versió: 04.04.2023

Títol

Règim verbal de cessar 

Resposta

El verb cessar és sinònim de dimitir i és intransitiu. No es pot utilitzar, doncs, transitivament amb el sentit de 'destituir algú del seu càrrec', sinó que és un mateix qui cessa en un càrrec. Per exemple:

El director ha cessat per motius de salut.

Si, en canvi, es vol expressar que algú ha destituït algú altre del seu càrrec, es pot fer servir la perífrasi fer cessar o verbs transitius com destituir o remoure. Per exemple:

El comitè ha fet cessar un dels membres per la seva implicació en el cas.
El comitè ha destituït un dels membres per la seva implicació en el cas.

En alguns contextos, també es pot fer servir el verb separar. Per exemple:

Van separar el president del càrrec que havia ocupat durant quatre anys.

El substantiu derivat del verb cessar és cessament. Per exemple:

Ordre de cessament del senyor Vives com a director.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions