Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7424/2Darrera versió: 19.08.2022

Títol

Es pot dir agendar en català? 

Resposta

Per fer referència a l'acció de planificar activitats i anotar-les en una agenda, cal evitar el verb agendar. Segons el context, es pot fer servir alguna de les expressions següents: anotar a l'agenda, donar hora, reservar, fixar una cita, planificar, programar... Per exemple:

Has anotat a l'agenda la inauguració de l'exposició? (i no Has agendat la inauguració de l'exposició?)

Truca'ns i et donarem hora. (i no Truca'ns i t'agendarem.)

Li reservo hora per a la setmana que ve. (i no L'agendo per a la setmana que ve.)

Per fi he pogut fixar una cita amb l'advocada. (i no Per fi he pogut agendar una cita amb l'advocada.)

Hem planificat / Hem programat tots els actes de la setmana cultural de l'institut. (i no Hem agendat tots els actes de la setmana cultural de l'institut.)

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions