Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 5898/3Darrera versió: 14.02.2020

Títol

Exemples de citació 

Resposta

Exemple 1


[Capçalera]D'acord amb l'article [...] de [disposició normativa], us cito perquè [objecte].


Dia:

Hora:

Lloc:

Documentació que cal presentar:


La incompareixença comportarà [conseqüències], d'acord amb [disposició normativa].


El cap del Servei de PersonalJordi Duran i Vela


Tarragona, 11 de novembre de 2001Sr. Joan Carreres i CostaExemple 2


[Capçalera]Sra. Maite Veiga i Abril
Avinguda del Segre, 5
25007 Lleida


D'acord amb l'article [...] de [disposició normativa], us cito perquè comparegueu en aquest [organisme], situat a [adreça], abans del dia [...], de les [...] h a les [...] h, per [motiu].

La incompareixença comportarà [conseqüències], d'acord amb [disposició normativa].


La cap del Servei de PersonalAnna Abril i Paltré


Lleida, 11 de novembre de 2001
 

Classificació

Categoria
Convencions .Disseny de documents
Abreviacions