Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 19/6Darrera versió: 25.07.2023

Títol

complimentar, omplir o emplenar

Es pot dir informar un camp en català? 

Resposta

Quan s'ha de completar un formulari o un imprès amb dades es pot utilitzar els verbs emplenar omplir. Per exemple:

Per formalitzar la inscripció, cal emplenar/omplir la sol·licitud.

En canvi, cal evitar fer servir el verb complimentar amb aquest sentit, atès que significa 'saludar amb una certa solemnitat, fer compliments a algú'. Per exemple:

Empleneu/ompliu el formulari amb les vostres dades (i no Complimenteu el formulari amb les vostres dades)

Tampoc no és admissible fer servir el verb informar amb aquest sentit. Per exemple:

Cal emplenar/omplir el camp corresponent a l'adreça (i no Cal informar el camp corresponent a l'adreça) 

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Lèxic .Lèxic especialitzat .Dret
Abreviacions