Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 19/5Darrera versió: 05.09.2022

Títol

complimentar, omplir o emplenar

Es pot dir informar un camp en català? 

Resposta

En català el verb complimentar només significa 'saludar amb una certa solemnitat, fer compliments a algú'. Per exemple:

No complimentis tant el nou director, que es nota que en vols treure profit.

Quan s'ha de completar un formulari o un imprès amb dades, en llengua general, s'utilitza el verb emplenar o omplir. Per exemple:

Per formalitzar la inscripció, cal emplenar/omplir la sol·licitud.

En l'àmbit del dret i de l'administració, quan es fa referència a impresos i formularis, el verb emplenar és la forma preferent. Per exemple:

Aquest apartat l'ha d'emplenar l'Administració de la Seguretat Social.

 

Quan es trasllada aquesta acció als recursos en línia, és a dir, quan s'ha de completar un camp (per exemple, en una base de dades), sovint es fa servir erròniament l'expressió informar un camp. En lloc de informar cal utilitzar els verbs emplenar o bé omplir. Quan es tracta de formularis de l'àmbit del dret i de l'administració, la forma preferent és emplenar.

Així, en un web que no sigui de l'àmbit administratiu, en lloc de Cal informar el camp corresponent a l'adreça es pot dir Cal emplenar (o omplir) el camp corresponent a l'adreça. Ara bé, en un formulari del web d'un ajuntament per sol·licitar, per exemple, un canvi de domicili al padró municipal, és preferible dir Empleneu el formulari amb les vostres dades personals.

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Lèxic .Lèxic especialitzat .Dret
Abreviacions