Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6354/3Darrera versió: 26.06.2019

Títol

'composar' o 'compondre'? 

Resposta

El verb composar significa 'imposar arbitràriament una contribució o una multa'; 'actuar envers algú imposant-li la nostra voluntat'; 'jutjar, sentenciar com a àrbitre'. Per exemple:

Composaren els traginers per haver robat mercaderia.

En canvi, el verb compondre (que es conjuga com respondre) significa 'formar, constituir, integrar, combinar'; també 'crear, elaborar, confeccionar' i 'arranjar'. En conseqüència, no és adequat fer servir el verb composar amb aquests significats. Per exemple:

Es dedica a compondre cançons (i no Es dedica a composar cançons).
És un llibre compost de dues parts (i no És un llibre composat de dues parts).
Els membres que componen la família (i no Els membres que composen la família).
L'orquestra es compon de gran varietat d'instruments (i no L'orquestra es composa...).

 

Classificació

Categoria
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions