Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6265/11

Títol

Guionet en compostos cultes i compostos catalans 

Novetats ortogràfiques 2016 

Resposta

En general els compostos següents s'escriuen sense guionet:

1. Els compostos cultes, que són aquells el primer element dels quals té una forma prefixada acabada en -o i de vegades en -i (com ara afro-, economico-, fisico-, hispano-, labio-, psico-, socio-; denti-, pisci-). Per exemple: afroasiàtic, economicofinancer, fisicoquímic, hispanoamericà, labiodental, psicopedagog, sociocultural; dentinasal, piscicultura. Ara bé, s'admet el guionet si es vol remarcar la independència dels dos conceptes, per exemple: tractat hispano-americà ('d'Espanya i d'Amèrica, bilateralment').

2. Els compostos catalans, per exemple: agredolç, aiguardent, allioli, bocamoll, centpeus, clarobscur, coliflor, a correcuita, a cuitacorrents, filferro, gratacel, malnom, a matadegolla, milhomes, sucamulla, vistiplau. Dins d'aquest grup, però, cal tenir en compte les excepcions següents, en què sí que s'escriu guionet:

  • En compostos reduplicatius, especialment onomatopeies: bum-bum, nyigo-nyigo, poti-poti, rau-rau, xano-xano, xup-xup, zig-zag (però zigzaguejar), etc.

  • Si el primer (o el segon) element acaba en vocal i el segon (o el tercer) comença per r-, s- o x-: barba-roig, cama-sec, escura-xemeneies; Coma-ruga, Poble-sec; cul-de-sac, qui-sap-lo, etc.

  • Si el compost resultant pot dificultar o alterar la lectura dels components, a causa de les lletres concurrents: alt-alemany, pit-roig, plats-i-olles, estira-i-arronsa, mira'm-i-no-em-toquis; Bell-lloc, Puig-reig, Sala-d'Heures, etc.

  • Si el primer element du accent gràfic: mà-llarg, pèl-roig, ciència-ficció; despús-ahir, etc.

  • En els cardinals i ordinals compostos, entre desena i unitat, i entre unitat i els mots cents, centes (o centè, centena): vint-i-un, quaranta-quatre, dues-centes, cinc-cents vuitanta-nou; vint-i-setè, tres-centens, etc.

  • En els compostos el primer component dels quals és un punt cardinal: nord-americà, nord-est, sud-coreà; Sud-àfrica, nord-estejar, nord-oestejar, etc.
  • En termes d'especialitat en què l'element de l'esquerra és un símbol (lletra, xifra, etc.) i en aquells en què el segon element és un número: 2,4,6-trinitrofenol, pH-metre, p-aminoazobenzè; goma-2, etc.
  • En els compostos en què un dels termes ja porta guionet: rumb est-nord-est, tractat anglo-nord-americà.

 
Compostos catalans com a correcuita, a cuitacorrents, a matadegolla o sucamulla s'havien escrit amb guionet fins a l'aparició de l'Ortografia catalana de l'IEC de l'any 2016. 

Classificació

Categoria
Morfologia
Abreviacions