Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6218/5

Títol

'molgut' o 'molt'? 

Resposta

Les formes del participi del verb moldre són molt, molta, molts, moltes, i no molgut, molguda, molguts, molgudes.

Arran de l'aparició, l'any 2016, de l'Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, les formes del participi de moldre han deixat de portar accent diacrític.

 

Classificació

Categoria
Morfologia
Abreviacions