Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6260/2

Títol

El mot 'molt' porta accent diacrític? 

Resposta

molt 
Arran de l'aparició, l'any 2016, de l'Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, aquest mot ha deixat de portar accent diacrític. Actualment s'escriu sense accent, doncs, en qualsevol dels seus significats.

Civada molta, Ha molt el cafè.
La molta del gra.
És molt gran.
Hi ha molt pa, Hi ha moltes coques.  

Classificació

Categoria
Ortografia
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions