Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 5777/2Darrera versió: 14.09.2011

Títol

el cognom Argelic (Argelich) 

forma normativa dels cognoms 

Resposta

La forma normativa d'aquest cognom és Argelic
La variant prenormativa Argelich no s'adequa a la normativa ortogràfica vigent, establerta per l'Institut d'Estudis Catalans. 

Classificació

Categoria
Antroponímia
Abreviacions