Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 3773/4Darrera versió: 31.01.2020

Títol

Locucions formades per dos noms 

'mobles bars' o 'mobles bar'? 

Resposta

Hi ha una sèrie de locucions, formades per un nom i un altre nom en aposició, que tenen una estructura subordinant, és a dir, el nom en aposició modifica el primer nom. Aquestes locucions tenen un cert grau de lexicalització, però s'escriuen separades i sense guionet. Per exemple: vagó restaurant, escola taller, moble bar, informe proposta, camió cisterna, escola bressol, decret llei, sofà llit, gos llop...

Pel que fa a la formació de plural de les expressions d'aquesta mena, en general el segon nom es manté invariable i, per tant, només flexiona el primer. Per exemple: vagons restaurant, escoles taller, mobles bar, informes proposta, camions cisterna, escoles bressol, decrets llei, sofàs llit, gossos llop...

Cal no confondre aquestes locucions amb les que tenen una relació de coordinació. En aquest cas, sí que flexionen els dos components de la locució. Per exemple: berenars sopars, caces bombarders, conselleres delegades, tinents generals, magistrades jutgesses...

 

Classificació

Categoria
Morfologia
Abreviacions