Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7371/1

Títol

Com es diu 'con la que está cayendo' en català? 

És correcte 'amb la que està caient' en català? 

Resposta

L'expressió castellana con la (o lo) que está cayendo en català equival a anar mal dades, i significa 'en aquesta situació tan dolenta'. Per exemple: 

Van mal dades, no crec que trobi feina ara per ara.

Segons el context, amb un significat similar, es poden fer servir les expressions haver-hi mar de fons o ploure sobre mullat. Per exemple: 

Amb aquest mar de fons, no goso demanar-li si vindrà a passar el cap de setmana amb nosaltres.
Com pots dir que tot va com una seda, si plou sobre mullat.

 

Classificació

Categoria
Fraseologia i refranys
Abreviacions