Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 176/8

Títol

Concordança del verb 'haver-hi' 

'hi han' o 'hi ha'? 

Nova gramàtica 

Resposta

El verb haver-hi s'usa en tercera persona del singular. Ara bé, en els registres informals es tendeix a fer servir el plural quan el sintagma nominal que acompanya el verb també va en plural. Per exemple:

A la festa hi ha les meves amigues.
A la festa hi han les meves amigues.
(registres informals)
L'any passat va haver-hi rebaixes abans d'hora.
L'any passat van haver-hi rebaixes abans d'hora.
(registres informals)

Quan haver-hi forma part d'una perífrasi verbal, en registres informals, també se sol fer servir el plural qual el sintagma nominal que acompanya el verb també és en plural. Això no obstant, en els registres formals es manté en singular. Per exemple:

Procurarem que no hi torni a haver destrosses.
Procurarem que no hi tornin a haver destrosses.
(registres informals)
Al segon pis de la finca devia haver-hi els dormitoris.
Al segon pis de la finca devien haver-hi els dormitoris.
(registres informals)

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions