Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 176/9Darrera versió: 04.12.2019

Títol

Concordança del verb 'haver-hi' 

'hi han' o 'hi ha'? 

Nova gramàtica 

Resposta

El verb haver-hi, quan va seguit d'un sintagma nominal en plural, pot concordar-hi o no. En baleàric, nord-occidental i septentrional, no hi ha mai concordança. En canvi, en la resta de parlars, en general sol concordar. Ara bé, cal tenir en compte que, en aquests parlars, la manca de concordança és l'ús consolidat en els registres formals. Per exemple:

A la festa hi ha les meves amigues (sense concordança).
A la festa hi han les meves amigues (amb concordança).

L'any passat va haver-hi rebaixes abans d'hora (sense concordança).
L'any passat van haver-hi rebaixes abans d'hora (amb concordança).

Això mateix succeeix quan el verb haver-hi forma part d'una perífrasi verbal. Per exemple:

Procurarem que no hi torni a haver destrosses (sense concordança).
Procurarem que no hi tornin a haver destrosses (amb concordança).

Al segon pis de la finca devia haver-hi els dormitoris (sense concordança).
Al segon pis de la finca devien haver-hi els dormitoris (amb concordança).

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions